به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، برخی حیوانات در سراسر دنیا لقب زشت ترین موجودات را از آن خود کرده اند.پرنده بومی مناطق گرمسیریسگ کاکل دار چینیحیوان بند انگشتی موسوم به Aye Ayeگربه سفنیکس مصریماهی سنگیماهی شکارچی موسوم به هیولای اعماق دریاموش بی مو بومی کنیا، اتیوپی و سومالی